# Uitfasering EH1

# Waarom is het per 1 juli 2021 niet meer mogelijk om betrouwbaarheidsniveau EH1 te gebruiken voor diensten en inloggen?

Veilig inloggen voor bedrijven en organisaties is een basisrecht waarbij privacygevoelige gegevens beschermd moeten zijn, conform de eisen van deze tijd. Inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord (EH1) voldoet niet meer. Vooruitlopend op de Wet Digitale Overheid (WDO) is het besluit genomen om per 1 juli 2021 te stoppen met EH1. Het ministerie van BZK heeft aangegeven toe te willen werken naar minimaal twee-factorauthenticatie. Dat is mogelijk vanaf niveau 2+.

# Geldt dit ook voor private dienstverleners en, zo ja, waarom?

EH1 is ook voor private dienstverleners vanaf 1 juli niet meer te gebruiken. EH1 wordt stopgezet omdat het een te laag betrouwbaarheidsniveau betreft en niet meer past bij de eisen van deze tijd.

# Wat moet ik doen om mijn diensten te kunnen blijven gebruiken na 1 juli 2021?

U dient u zo snel mogelijk de bestaande EH1 diensten op te hogen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau. Hiervoor dienen twee zaken te worden aangepast:

  1. Het betrouwbaarheidsniveau van de diensten in de dienstencatalogus dienen te worden opgehoogd naar niveau 3 (EH3). Graag ontvangen wij nieuwe catalogi-bestanden om in te lezen. Eventueel kunnen wij dit ook voor u ophogen als wij een lijstje met ServiceID’s of dienstnamen ontvangen.
  2. Betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) dient te worden afgedwongen in de applicatie aan uw kant. In het eerste bericht dat uw applicatie naar onze broker stuurt, het AuthnRequest, wordt dit afgedwongen.

# Hoe weet ik welk niveau ik het beste kan gebruiken voor mijn diensten?

Wij raden u aan om op de hogen naar betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3), omdat dit de norm wordt voor dienstverleners.

Mocht u willen weten welke niveaus er nog meer beschikbaar zijn, dan kunt u gebruik maken van de handreiking (opens new window).

# Waarom is het noodzakelijk dat wij voor 1 juli onze EH1 diensten opgehoogd moeten hebben?

Dit is noodzakelijk omdat gebruikers van eHerkenning anders ook niet de specifieke machtiging, die zij nodig hebben voor deze dienst, kunnen activeren.

# Wat kunnen wij communiceren naar onze gebruikers?

Het is belangrijk dat uw eindgebruikers op tijd starten met het upgraden van het EH1 middel. Zij kunnen dit regelen bij de eHerkenning aanbieder waar zij het EH1 account hebben aangevraagd.

Voor meer informatie over het upgraden van het EH1 middel van We-ID, kunt u uw klanten verwijzen naar de We-ID website (opens new window).\

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt onze Technical support afdeling bereiken van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur via e-mail technicalsupport@signicat.com of door te bellen naar + 31 (0)88 012 0210.

Last updated: 5/26/23, 4:10:45 PM UTC