link

# Privacy en digitale veiligheid

# Privacy en digitale veiligheid bij Signicat

Signicat levert een bedrijf kritisch onderdeel van de IT-infrastructuur aan haar klanten. Onze specialisten werken daarom doorlopend aan de veiligheid van ons platform en ontwikkelen deze continu door. We zorgen ervoor dat de oplossing aan de laatste veiligheidsnormen voldoet.

In ons proces zijn in alle stappen securitychecks ingebouwd: van ontwerp tot en met productie en implementatie van onze software. Dit wordt bovendien onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd.

Signicat neemt de privacy van uzelf en uw klanten zeer serieus. Wij voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften u kunt deze o.a. vinden op onze certificering pagina.

De authenticaties zelf zijn beveiligd door middel van end-to-end encryptie. Wij zien dus geen gevoelige data van gebruikers. Onze systeembeheerders monitoren 24/7 onze systemen. Dit zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van uw diensten gegarandeerd wordt. \

# Dien ik een extra verwerkers-overeenkomt te sluiten in het kader van AVG?

Signicat hecht het hoogste belang aan een zorgvuldige en veilige omgang met uw data. In het kader van eHerkenning zijn wij volgens het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Signicat is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die wij verwerken. In die hoedanigheid houden wij ons aan de toepasselijke privacywetgeving. Verder houdt deze verantwoordelijkheid in dat Signicat de rechten van de betrokkenen waarborgt en streeft naar een zo hoog mogelijk beveiligingsniveau. Doordat Signicat verantwoordelijke is in het kader van eHerkenning hoeft u geen verwerkersovereenkomst met ons te sluiten. Meer informatie kunt u vinden op de website van het afsprakenstelsel (opens new window).

# Wat ziet Signicat aan informatie?

Signicat kan niet meelezen wát of welke informatie er wordt verzonden, omdat deze wordt versleuteld. Signicat ziet alleen de manier waarop deze informatie wordt verzonden.

# Waar vindt de verwerking van authenticatieverzoeken plaats?

De datacenters van Signicat bevinden zich binnen de Europese Unie.

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt onze Technical support afdeling bereiken van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur via e-mail technicalsupport@signicat.com of door te bellen naar + 31 (0)88 012 0210.

Last updated: 5/26/23, 4:10:45 PM UTC