link

# Opzetten van een (eHerkenning) aansluiting

# Wat wordt er verstaan onder een aansluiting?

Een verbinding betekent een verbinding tussen de applicatie van de dienstverlener (uw website) en de Signicat broker.

# Wat is er nodig om een directe eHerkenning verbinding op te zetten?

Om een verbinding met de Signicat Identity Broker op te zetten, dient u een aantal gegevens aan ons te verstrekken:

  • Contract
  • Zelfverklaring
  • PKIoverheid certificaat (type Private Services CA G1)
  • Organisatie-identificatienummer (OIN)

# Wat voor bestanden moeten worden aangeleverd om een eHerkenning verbinding op te zetten?

Om de eHerkenning verbinding op te zetten, hebben wij metadata en een dienstencatalogus in .xml formaat nodig. Deze moeten voldoen aan de eisen zoals opgesteld door het Afsprakenstelsel.

Voorbeelden van de metadata en dienstencatalogus kunt u vinden op de volgende pagina's (klik op de betreffende link om de pagina te openen):

# Worden wij geïnformeerd wanneer een certificaat dreigt te verlopen?

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren wanneer een certificaat dreigt te verlopen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt echter bij u als dienstverlener. Zorg er dus voor dat uw organisatie tijdig nieuwe certificaten aanlevert bij de Technical Support afdeling van Signicat. Publieke certificaten kunnen gewoon worden gemaild.

# Is het voor eIDAS nodig om een aparte verbinding op te zetten naast eHerkenning?

eHerkenning en eIDAS kunnen via dezelfde verbinding benaderd worden. Daarom is het niet nodig een afzonderlijke verbinding voor de verschillende eID's op te zetten. Echter, om van een dienst een eIDAS dienst te maken, moeten de eIDAS classifiers aan de dienst worden toegevoegd in de catalogus.

Voor somimige applicaties is het technisch gezien niet mogelijk om meerdere eID's over een enkele verbinding te serveren. In dat geval raden wij aan om twee aparte verbindingen op te zetten.

# Dienstnamen in de Dienstencatalogus

WARNING

Services worden gespecificeerd door ze in te voeren in de Services catalogus. Het is belangrijk om duidelijke namen te gebruiken. Bekijk hier de officiële handleiding met de verplichtingen en adviezen voor het invullen van de verplichte velden: Handleiding dienstencatalogus (opens new window)

{% hint style="warning" %} Let op: De formulering van de naam van de dienst is van groot belang. Bijvoorbeeld de namen "Dienst 1" & "Dienst Gemeente X" zullen voor de eindgebruiker niet duidelijk genoeg zijn. De gebruiker moet op basis van de naam van de dienst onmiddellijk weten wat hij ermee moet doen. Als u bijvoorbeeld een subsidie aanvraagt, noemt u de dienst 'Subsidie aanvragen'.

Als u hulp nodig heeft bij het kiezen van de naam van de dienst, kunnen wij u helpen. Stuur een bericht naar technicalsupport@signicat.com

Staat uw vraag er niet bij? U kunt onze afdeling Technische Ondersteuning bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur via e-mail of door te bellen naar + 31 (0)88 012 0210.

Last updated: 7/25/23, 1:52:00 PM UTC