January 13, 2020 at 12:01 CET

Updated: January 14, 2020 at 08:32 CET

Planned maintenance: OP Financial Group services will not be available on Tuesday 14.01. 3.30-6.00.

Resolved

Tietojärjestelmien huoltotöiden vuoksi seuraavat OP Ryhmän palvelut eivät ole käytettävissä tiistaina 14.01. klo 3.30-6.00.
· OP Tunnistuspainike, jolla voi tunnistautua esimerkiksi viranomaisten, kuten Kelan verkkopalveluun
· Verkkomaksupainike, jolla voit maksaa ostokset verkkokaupoissa
· op.fi-palvelu
· OP-mobiili
· OP Saavutettava
· OP-yritysmobiili
Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Due to maintenance work on information systems, the following OP Financial Group services will not be available on Tuesday 14.01. 3.30-6.00.
· OP Authentication button, which can be used to authenticate to authorities such as Kela’s online service
· Online payment button to pay for online purchases
· Op.fi service
· OP mobile
· OP Achievable
· OP Corporate Mobile
We apologize for the inconvenience caused by the outage.